Можем да помогнем с решения на вашите проблеми.

Консултантство в логистиката

 При нас можете да получите консултация за разрешаване на проблеми и съвети за подобрения от експерти в браша. Част от най-срещаните проблеми са:

 

  • оптимизация на разходите в транспортните фирми и намаляне на празните километри между курсовете Ви.

  • консултация за разрешаване на вътрешнофирмена и междуфирмена задлъжнялост. Методи за минимизиране на финансовите рискове.

  • увеличаване на марджините на печалбите Ви и спестяване от транспортните разходи чрез модерни софтуерни решения.

  • модерен аутсорсинг на диспечерски услуги, значително намаляване на разходите при диспечерството. Ние говорим Английски, Немски език и можем да навигираме шофьорите Ви без да е нуждно да сме назачени във фирмата Ви.

 Вие получавате от нас модерни, законни и печеливши решения на проблемите Ви след дългогодишен опит на екипа ни на лидерски позиции в Немски, Австрийски и Български спедиторски фирми.

Свържи се с нас

BG-2700 Благоевград

ул. Заря 8

България

BG204983639

© 2019 by Fairlink